Od ledna 2022 dochází k zásadním změnám v úhradě stomatologických výrobků a ortodontických výkonů z veřejného zdravotního pojištění.

Řada stomatologických výrobků nebude hrazena.

Ortodontická péče bude částečně hrazena do 22 let pacienta, pacientům nad 22 let již není hrazena ani částečně. V případech velmi závažných ortodontických vad, jako jsou např. rozštěpy rtu, čelisti a patra, je léčba hrazena bez omezení věku a prováděna na specializovaných klinických pracovištích. Fixní aparáty nejsou hrazeny vůbec.