Ukázka léčby 9

Ortodontická léčba lingválním STB systémem v dolní čelisti.
A. Začátek

B. Lepení zámků

C. Výsledek po sejmutí, kde je patrné srovnání zubů v dolní čelisti a zároveň redukce hlubokého skusu.