Ukázka léčby 8

Pacient s parodontálním onemocněním před zahájení ortodontické léčby.

Pacient po ortodontické léčbě v obou čelistech s extrakcemi 8 zubů
(U této pacientky bylo nezbytné vytržení 4 postranních řezáků a 4 zubů moudrosti)