Ukázka léčby 7

Pacient s těžkou vadou skusu před léčbou
(Zkřížený skus vlevo a zákus frontálních zubů)

Pacient po léčbě Hyraxem a fixními aparáty v obou čelistech
(Rozšíření horní čelisti aparátem Hyrax a následně fixními ortodontickými aparáty)