Ukázka léčby 6

Pacientka se zákusem pravého špičáku před léčbou.

Pacientka po léčbě fixním aparátem v horní čelisti.