Ukázka léčby 5

Dospělá pacientka se skeletální a dentální vadou III. třídy před léčbou
(Dolní čelist je předsunutá a překáží ve vývoji horní čelisti, frontální zuby v dolní čelisti jsou skloněny kompensatorně dozadu)

Pacientka po ortodonticko – chirurgické léčbě
(Po ortodontické léčbě fixními ortodontickými aparáty v obou čelistech následovala operace v horní i dolní čelisti a plastika brady)

Profil pacientky před léčbou a po léčbě.