Ukázka léčby 3

Skeletální a dentální ortodontická vada II. třídy u dospělého pacienta
(Těžká ortodontická vada s deformací v oblasti jak zubů tak i čelistech, s předkusem)

Pacient po ortodonticko – chirurgické léčbě
(Ortodontická léčba fixními aparáty s následnou operací v obou čelistech)

Profil pacienta před léčbou a po léčbě