Ukázka léčby 2

Před zahájením léčby snímatelným aparátem v horní čelisti.

Po skončení léčby snímatelným aparátem a vyčkávání na zařazení všech stálých zubů.

Snímatelní aparát v horní čelisti s drátěným obloukem působící také na postavení dolní čelisti.