Ukázka léčby 1

Před zahájením léčby složitým funkčním snímatelným aparátem.

Po skončení léčby snímatelným aparátem a před nalepením fixního ortodontického přístroje.

Fränkelův aparát