Tetiana Sich

V roce 2009 dostudovala na Ukrajině vysokou školu v oboru farmacie. Pracovala 6 let jako farmaceut a 3 roky jako vedoucí lékárny.

V ČR v roce 2019 absolvovala vzdělávání zubní instrumentářky. Od té doby ráda pracuje jako stomatologická / ortodontická asistentka a dále se vzdělává v tomto, pro ni novém, oboru.