V letošním roce ošetříme poslední objednané pacienty ve čvrtek 22. 12. 2022. Pak budeme čerpat dovolenou. Opět na viděnou se těšíme v pondělí 2. 1. 2023.

Přejeme Vám hezké vánoční svátky a úspěšný nový rok 2023!

Pohotovostní službu pro ortodontické pacienty zajišťují klinická pracoviště uvedená na webu České ortodontické společnosti.

Pohotovostní službu pro zubní lékařství zajišťují pracoviště uvedená na Zdravotnickém portále města Prahy.

Tým ORTHOPRAGUE