V letošním roce ošetříme poslední objednané pacienty ve čvrtek 23. 12. 2021. Pak budeme čerpat dovolenou. Opět na viděnou se těšíme v pondělí 3. 1. 2022.

Přejeme Vám hezké vánoční svátky a úspěšný nový rok 2022!

Pohotovostní službu pro zubní lékařství zajišťují pracoviště uvedená na Zdravotnickém portále města Prahy.

Tým ORTHOPRAGUE