MUDr. Ilija Christo Ivanov

Je absolventem Stomatologické fakulty Lékařské akademie v Sofii, kterou ukončil v roce 1989.

I. atestaci v oboru zubní lékařství složil v roce 1997 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

II. atestaci v oboru ortodoncie získal na téže fakultě Univerzity Karlovy v roce 2003. Téma jeho atestační práce byla: „Orthodontic Treatment Possibilities in Adult Patients with Periodontal Diseases“.

Ve své praxi se zabývá ortodontickou léčbou dětí, dorostu i dospělých pacientů. Zaměřuje se na léčbu těžkých ortodontických vad vyžadujících spolupráci se specialisty v oboru chirurgie, parodontologie a protetiky.

Od roku 1998 působil jako externí učitel specializačního oboru ortodoncie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve Fakultní nemocnici Motol. V současnosti pracuje na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy Praha ve Fakultní nemocnici Plzeň jako lékař učitel specializačního oboru ortodoncie.