MUDr. Ilija Christo Ivanov

je absolventem Stomatologické fakulty Lékařské akademie v Sofii, kterou ukončil v roce 1989.

Atestaci I. stupně v oboru zubní lékařství složil v roce 1997 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Na téže fakultě Univerzity Karlovy získal v roce 2003 II. atestaci se specializací v oboru ortodoncie.

Ve své praxi se zabývá ortodontickou léčbou dětí, dorostu a dospělých pacientů. Zaměřuje se rovněž na léčbu těžkých ortodontických vad vyžadujících spolupráci se specialisty v oboru chirurgie, parodontologie a protetiky.

Téma jeho atestační práce byla: „Orthodontic Treatment Possibilities in Adult Patients with Periodontal Diseases“.

Od roku 1998 pracoval jako externí učitel ortodoncie ve FN v Motole a 2.LF UK v Praze, v současnosti působí ve FN Plzeň.

Je zařazen do doktorského (Ph.D.) programu v oboru dentální antropologie na 2.LF a UK v Praze.