Miroslava Zbyňová, DiS.

je diplomovaná dentální hygienistka.

Střední zdravotnickou školu v Nymburce obor zubní technik absolvovala v letech 1999 – 2003, kde také maturovala.

Je absolventkou pomaturitního 3. letého studia na Vyšší odborné škole zdravotnické v Ústí nad Labem obor diplomovaná dentální hygienistka v letech 2003 – 2006.

Svou práci ortodontické asistentky a dentální hygienistky vykonává velice precizně.