Jana Němečková

maturovala v roce 1988.

V roce 2004 úspěšně složila zkoušky zubní instrumentářky a nyní pracuje v naší ordinaci jako ortodontická asistentka.

Je nepostradatelnou při zajišťování kontaktu s pacienty a stomatologickou laboratoří.