Co je ortodoncie?

Co je ortodoncie?

Ortodoncie je velmi specializovaný úsek zubního lékařství, který zahrnuje diagnostikování, prevenci a léčbu zubních a obličejových anomálií. MUDr. Ivanov absolvoval tři roky specializace v oboru ortodoncie na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zde se naučil jak správně používat metody ortodoncie a dentofaciální ortopedie k posunu křivých zubů do jejich pravidelného postavení a uvedení čelistí do správných poloh. K tomuto účelu se musejí vyrobit, aplikovat a kontrolovat ortodontické aparáty, často za použití i zámků ke korekci těchto problémů.

Proč vznikají zubní a obličejové deformace?

Malokluze je termín popisující křivé, stěsnané a skloněné zuby. Většina malokluze je dědičná, některá jsou ale získaná. Dědičné jsou většinou stěsnání zubů, mezerovitý chrup, více zubů anebo chybějící zuby, velká variace jiných nepravidelností chrupu a obličeje. Získané deformace mohou být výsledkem cucání palce nebo jazyka, ústního dýchání (z důvodu neprůchodnosti dýchacích cest), zubní nemoci, úrazů, předčasné ztráty dětských anebo stálých zubů. Bez ohledu na její vznik, hodně z těchto problémů ovlivňuje nejen uspořádání zubů, ale i celkový vzhled obličeje.

Prospěšnost ortodontické léčby

  • Rovné zuby a krásný úsměv
  • Lepší vzhled obličeje
  • Zlepšení skusu vede ke zlepšení žvýkání
  • Prevence ztráty zubů, zapříčiněný špatným skusem
  • Zdravější dásně a přilehlé kostní struktury
  • Zdravý TMK / mandibulární kloub
  • Psychologický a sociální prospěch

Proto Vám ortodoncie může dát atraktivní úsměv a zlepšit Vaše dentální zdraví a obličejové rysy. Zlepšení Vašeho vzhledu může zvýšit sebevědomí a výzkumy v této oblastí ukazují, že atraktivní vzhled zubů i obličeje jsou důležitým předpokladem budoucího úspěchu.

V jakém věku mohu začít s léčbou?

Ve většinu případů je nejlepší začít s ortodontickou léčbou u rostoucího pacienta, obyčejně v raném adolescenčním věku 8-12 let. Toto období odpovídá nejbouřivějšímu vývoji čelistí. V některých případech nepoměr skeletální pozice obličeje i čelistí musí být upraven ihned po jejich diagnostikování, a to může být i ve věku pěti let. Zde včasná léčba může snížit závažnost deformace a do budoucna minimalizovat anebo úplně eliminovat potřebu další ortodontické léčby. Nezapomínejme, že potřeby každého pacienta jsou jedinečné. Proto trvání a typ léčby mohou být určeny po pečlivé a kompletním zhodnocení případu.

Ortodoncie u dospělých?

Je vzrušující, že v naší praxi léčíme vysoké procento dospělých pacientů, u kterých je možná ortodontická anebo chirurgicko-ortodontická léčba. Křivé zuby, špatný skus, stěsnání a deformace na základě nesprávného skeletálního podkladu se dnes úspěšně korigují bez ohledu na věk. Poslední novinky v dentální technologii dělají léčbu jednodušší a efektivnější. Keramické zámky a nové techniky jejich lepení s minimem nepohodlí povzbuzují více dospělých k vyhledání ortoléčby. Také my používáme superelastické a termoaktivní oblouky s tvarovou pamětí k redukci trvání léčby na minimum.