Často kladené otázky

Může být léčen každý?

Ano a samozřejmě v každém věku. Samozřejmě je lepší zahájit ortodontickou léčbu v dětském věku a využít aktivního růstu. Je doporučováno, aby každé dítě bylo ortodonticky vyšetřeno ve věku 7 let.

Jak probíhá ortodontická léčba?

Léčba zahrnuje nošení snímatelného aparátu, který je připraven speciálně pro Vás v laboratoři, anebo nošení fixních aparátů (zámečky). Fixní aparáty mohou být moderního designu, např. Damon systém, který má nižší tření, anebo keramické zámečky. V závislosti na systému zámečků lze měnit polohu zubů, usměrňovat růst čelisti, dokonce rozšiřovat čelist a získávat tak místo pro stěsnané zuby. V některých případech je nutná extrakce (vytržení) některých zubů anebo dokonce čelistní operace.

Jak korigujeme ortodontické deformace?

Za prvé musíme zhotovit dokumentační otisky zubů a provést vstupní vyšetření, které jsou důležité pro stanovení přesné diagnózy. Tato vyšetření zahrnují lékařské a dentální anamnézy, klinické vyšetření, studium odlitků zubů, fotografie obličeje a zubů, rentgeny chrupu a obličejového profilu. Tyto informace jsou využívány ke stanovení optimálního postupu léčby. Pro každého pacienta je zhotovován individuální léčebný plán. Existují různé ortodontické aparáty, které mohou být v průběhu léčby použity. Na základě vyšetření je konstruován nejvhodnější aparát pro Vaši léčbu.
Po odevzdání ortodontického aparátu anebo nalepení zámečků začíná aktivní fáze léčby. Aparáty jsou v zubní ordinaci pravidelně kontrolovány, aby byl zajištěn správný efektivní pohyb zubů.
Délka ortodontické léčby je individuální a záleží na každém jednotlivém případě. Velmi důležitým faktorem, jak dlouho bude pacient nosit zámečky, je spolupráce během léčby – např. následující instrukce jak nosit elastické tahy nebo extraorální tah.
Po skončení aktivní léčby nastupuje retenční fáze. Pacient musí nosit retenční aparát, který udržuje zuby v jejich nových pozicích. U těžkých ortodontických problémů může být doporučena chirurgická korekce.

Jaké jsou typy ortodontických aparátů?

Existují zhruba dva typy aparátů: fixní a snímatelný. Různá kombinace aparátů může být použita individuálně během léčby u každého pacienta.

Snímatelné aparáty jsou používány pro nenáročnou léčbu hlavně v dětském věku a působí na bázi aplikace mírného tlaku.

Fixní aparáty – zámečky a kroužky jsou dočasně nalepeny na zuby a vedou k velice přesným pohybům zubů. Tyto zámečky mohou být kovové, průhledné anebo v barvě zubů.

Budou mě zuby během léčby bolet?

Je to možné, ale nenechte se tím odradit. Pár hodin po nasazení zámečků můžete cítit tlak a mírnou bolest, toto nepohodlí může trvat 3 až 5 dnů. V tomto případě může být vhodné použít běžná analgetika.

Jak dlouho bude pokračovat léčba?

To záleží na Vašem věku a ortodontické deformaci. Většina lidí nosí zámečky po dobu okolo 24 měsíců, ale je velice důležité, jak zodpovědně aparát nosíte a jak se o něj staráte. V současné době jsou v naší ordinaci používány zámečky Damon systém (www.damonbraces.com), které mohou zkrátit léčbu o několik měsíců. Spadlé zámečky anebo vynechání naplánované prohlídky Vám prodlouží léčbu. Je nutné si uvědomit, že Vaše léčba je týmovou prací a její úspěch záleží na vzájemné spolupráci mezi Vámi, sestrou a Vaším ortodontistou.

Jak často musím navštěvovat svého ortodontistu?

Obyčejně jsou intervaly mezi návštěvami 6 až 8 týdnů.

Existují méně viditelné zámečky?

Dnešní zámečky jsou celkem méně viditelné, než ty, které byly používány v minulosti. Používané oblouky jsou rovněž méně viditelné. V některých případech můžeme aplikovat zámečky na zadní stranu zubů – lingvální technika. V jiných případech může být použita „neviditelná“ technika – invisalign. Více informací je uvedeno na www.invisalign.com. V naší ordinaci nabízíme lingvální techniku Incognito a fóliová rovnátka OrthoCaps. Oba systémy jsou německou výrobou.